Op zoek naar zinvolle beleggers?

Ja, ik zoek financiering

Naast de financiële, meer harde aspecten gaat AndersFinancieren over zo veel meer. AndersFinancieren gaat over het samenbrengen van beleggers/donateurs en organisaties met een maatschappelijke doelstelling. We brengen het verhaal van de ondernemers bij een breed, divers publiek onder de aandacht.

Op zoek naar financiering voor de groei van jouw bedrijf?

Veel mooie projecten gingen u voor

We leren elkaar goed kennen middels de intake, zodat zowel de beleggers als AndersFinancieren precies weten wie de projectaanbieder is.

Onafhankelijke credittoets

Emissies die openstaan voor kleine beleggers worden onafhankelijk getoetst door Creditreform, een van Europa's grootste kredietinformatie-bureaus, zodat beleggers goed kunnen inschatten wat de risico's zijn. 

Alle verzamelde (financiële) informatie wordt gebundeld, zodat deze helder is voor de beleggers, de projectaanbieder en AndersFinancieren.

Het maatschappelijk karakter van het project (en de projectaanbieder) moet onderbouwd worden, voordat het project wordt aangeboden op AndersFinancieren.

Intake

Informatie-memorandum

Check maatschappelijk karakter

Het project wordt aangemeld bij de AFM en aangekondigd bij de beleggers. Op verzoek kan dit een besloten groep zijn.

Emissie van obligaties

Om te zorgen dat de emissie goed verloopt, houdt de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren onafhankelijk toezicht op het project (o.a. de afhandeling van geldstromen en mogelijke tijdelijke betalingsproblemen.)

Toezicht

De selectie van projecten

Bergrand 226, 4707 AT Roosendaal 
Bel ons
+31 (0) 85 130 22 18  
Stuur een e-mail: 
info@andersfinancieren.nl

Bij AndersFinancieren willen wij mensen, organisaties en bedrijven motiveren en inspireren om het anders te doen. We laten zien dat ze samen het verschil kunnen maken door anders te financieren c.q. zinvol te beleggen. 

Waarom?

Hoe?

Wij werken onder AFM-vergunning en stellen netwerk, kennis, kunde en software beschikbaar om financiering met obligaties mogelijk te maken. 

Hoe maken we contact met potentiële beleggers? Hoe zorgen we voor participatie van de (lokale) gemeenschap? Hoe betrekken we medewerkers nog meer bij de organisatie? 

AndersFinancieren zet de waarden van uw organisatie om in een concrete positieve beleving en helpt bij het bedenken, ondersteunen en realiseren van maatschappelijk relevante acties die de waarden van uw organisatie uitdragen.

Verbinding maken en kapitaal ophalen

Draagvlak, engagement en enthousiasme is doorslaggevend voor het ophalen van kapitaal. We laten de noodzaak en waarde van het project echt tot leven komen. 

Ambassadeurs die het project steunen en actief uitdragen zijn zeer waardevol. Mond-op-mondreclame is de meest krachtige en succesvolle manier van marketing, om over het positieve effect op de uitstraling en likeability van de organisatie nog maar te zwijgen.

Durven

Ontmoeten

Afstemmen

Transparantie

Bijdragen

Aanpakken

Verantwoording

Portefeuilleoverzicht per 1 januari 2021

Wat?

Hét alternatief voor financieringen van of zinvol beleggen in maatschappelijke initiatieven.

1

2

3

4

5

6

Stichting Fundering

Madaster

CareLess

Bernhoven

Steenvlinder

Het Adriano Huis